|

Om prøver på FLEX

Hvis du skal afslutte fag på FLEX med prøve, er prøven med fysisk fremmøde. Det gælder også, selvom du har fulgt størstedelen af faget online.

Læs mere
|

Den første dag

Du starter på FLEX en mandag. Den første dag bliver du budt velkommen, og vi introducerer dig til FLEX. Den første mandag har du altså ikke det fag, der står på skemaet, men du skal møde til undervisningen på samme tid som normalt.

Læs mere
|

Ugeskema

Første ugeMandag bliver du budt velkommen, og vi introducerer dig til FLEX.Den første mandag har du altså ikke de fag, der står på skemaet. KUI visiterer til FLEX – FGU fordeler på holdKUI visiterer til FLEX uden at visitere til hold med mindre noget særligt gør sig gældende. FGU fordeler eleverne på hold Hold 1…

Læs mere
|

Undervisningstid

En skoledag er 5,5 timer inkl. frokost.Vær opmærksom på, at pauser ikke tæller med i timetallet.

Læs mere
|

Retningslinjer for fremmøde

• Når dagen er gået, kigger din underviser på din samlede aktivitet for dagen og fører fravær ud fra det. Det vil sige det, du har afleveret, og de samtaler (mundtlige og skriftlige) vi har haft i løbet af dagen. • Hvis du er fraværende til morgenmødet uden det er aftalt, tæller det fravær for…

Læs mere
|

Mødetid og dagsprogram

Hvis vi ikke har aftalt andet, gælder dette program hver dag: Kl. 08.15: OpstartDu gør klar til morgenmøde, log på Teams og åben OneNote Kl. 08.30 – 08.45: Morgenmøde på TeamsDu skal være aktiv i chatten, men behøver ikke at have tændt kamera. Underviser har kameraet tændt. Kl. 08.45 – 11.45: Arbejdstid/undervisning(Pause kl. 10.00-10.12) :Du…

Læs mere