ELEVER

Du kan blive optaget på FGU hvis du

       

 • er under 25 år

 • ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse

 • ikke er i arbejde

 • har opfyldt undervisningspligten

 • har fået lavet en målgruppevurdering ved din UU-vejleder.

I samarbejde med din UU-vejleder laver du en uddannelsesplan. Planen beskriver bl.a. dine mål, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på.

Der er optag på basis løbende hele året og på de tre spor to gange om året – i januar og august.

Opstart

På basis er uddannelsesforløbet fleksibelt. Forløbet omfatter dansk og matematik, introduktion til uddannelsessporet og mulighed for at deltage på relevante fag. Du kan starte på basis løbende, og du starter på det erhvervsfaglige spor, når der uddannelsesstart.

Basis kan også være for dig, der udelukkende har brug for at forbedre dit niveau i almene fag som eksempelvis dansk og matematik. Du kan bruge det til at opfylde adgangskravet til en erhvervsuddannelse eller at komme ind på en erhvervsuddannelses hovedforløb.

Varighed og timetal

Hvor længe du kan gå på FGU bliver fastsat i din uddannelsesplan og målgruppevurdering.

Din uddannelsesplan indeholder en forventet start- og slutdato og dit forventede start- og slutniveau på uddannelsen. På FGU-institutionen bliver der lavet en forløbsplan ud fra din uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger dit konkrete forløb på FGU.

Som udgangspunkt er FGU en fuldtidsuddannelse. På basis er der mulighed for at følge uddannelsen på deltid og i særlige tilfælde kan der være mulighed for, at du kan følge sporet i færre timer. Det kan være, hvis du eksempelvis har en funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, psykisk sårbarhed eller er i misbrugsbehandling. Om det er muligt at deltage på uddannelsens hovedspor på nedsat tid eller forlænge, bliver besluttet af den kommunale ungeindsats. Tal med din UU-vejleder om, om det er en mulighed for dig.

Mødetider

Mødetider er forskellige fra afdeling til afdeling.
Se oversigt over mødetider og ferier > 

Spiseordning
Skolen tilbyder frokost, frugtordning samt kaffe og te på alle skoledage.

Mandag og fredag serveres frokosten som to-go-mad, der spises på værkstedet. Det koster 150 kr. pr. 14. dag (svarende til 15 kr. om dagen), som bliver trukket fra din skoleydelse.

Du betaler for alle skoledage inklusiv dage, hvor du er syg eller har fravær. Du betaler ikke for perioder, hvor du er i praktik/erhvervstræning uden for skolen, er i kombinationsforløb eller ved længerevarende sygdom.

Du er som udgangspunkt med i ordningen, hvis du ikke aktivt framelder dig. Spørg din vejleder eller underviser.

Morgenmad er gratis for alle.

Vær opmærksom på

 • Du har mødepligt til måltiderne. Du skal altså være i kantinen til måltiderne selvom du fravælger at være en del af madordningen. Du er velkommen til at medbringe madpakke.

 • Ordningen omfatter både frokost, frugt, kaffe og te

 • Hvis du tager frokost, kaffe, te eller frugt uden at have betalt til ordningen betragtes det som tyveri.

Skoleydelse

Skoleydelsen udgør i 2019/2020:

Ungdomskort

Som elev på FGU er du berettiget til det ungdomskort, der hedder ”Ungdomskort til ungdomsuddannelser”

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram

KONTAKT

Randers 
Engboulevarden 30
8960 Randers SØ
tlf:  86 41 82 00

mail@fguoj.dk

EAN 5798000561724

CVR 39815478

Randers 

Dalagervej 6, Virring

8960 Randers SØ

Randers 

Brusgårdsvej 17

8960 Randers SØ

Norddjurs

Grenå

Åstruphegnet 25,

8500 Grenå

 

Favrskov

Hadsten 
Østergade 6
8370 Hadsten

 

Syddjurs

Ryomgård
Vestergade 67
8550 Ryomgård

 

© 2019 Multimedie, Randers