CORONA-NYHEDER OG UPDATES

Nyheder fra os opdateres løbende her på siden.

30. september. 2020

Servicemeddelelse

 

Hos FGU Østjylland har vi desværre 1 bekræftet smittetilfælde af Covid-19 på vores afdeling på Engboulevarden.

Den smittede elev har ikke været til stede på skolen siden 22/9. Det vurderes derfor, at risikoen for yderligere smitte er lille.

Af forsigtighedshensyn er alle elever på basisholdet, som er det hold, eleven tilhører, sendt hjem.

De hjemsendte elever er opfordret til at lade sig teste og modtager fjernundervisning indtil videre.

Vores elever er allerede rigtig gode til at overholde zoneinddeling, hygiejne- og afstandshensyn. Det opfordrer vi selvfølgelig til, at I fortsætter med.

Ledelsen er i kontakt med aktuelle myndigheder og vi melder ud, hvis situationen udvikler sig.

21. september. 2020

Skolen er åben

 

Vi følger myndighedernes anbefalinger.

 

Det betyder, at alle FGU Østjyllands afdelinger er åbne og at undervisningen gennemføres. Du skal altså møde op i skolen og modtage undervisning som normalt.

 

Det betyder selvfølgelig også, at vi skal fortsætte med at passe godt på hinanden og være ekstra opmærksomme på retningslinjerne:

 

Overhold zonerne

Hold afstand

Vær opmærksom på håndhygiejne

Host og nys i din albue/ærmet

Bliv hjemme og kontakt din læge, hvis du har symptomer

17. august. 2020

Vores gældende corona-regler og beredskab:

 

1 meters reglen

1 meters reglen gælder ikke på skolen eller i undervisningssituationer udenfor skolens matrikel – det anbefales dog stadig at holde afstand i det omfang det er muligt – samt at have øget fokus på hygiejne dér, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

 

Zoneopdeling

Det er vigtigt at håndhæve zoneopdelingen, da den er et afgørende element i hindring af smittespredning.

En zone bør højst rumme 30 elever.

Zoneopdeling gælder også i pauser

 

Valgfag med elever fra forskellige zoner

Elever og undervisere skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter lokale og deltager i undervisning sammen med elever fra andre zoner. Det er en underviseropgave at sikre dette.

 

Håndhygiejne

Elevhåndhygiejne og fastholdelse af denne er et underviser- og lederansvar. Underviser sikre at eleverne overholder hyppig håndvask/afspritning.

Ansatte som bevæger sig igennem flere zoner skal være ekstra opmærksomme på afspritning og håndvask.

 

Sanktioner ved manglende hygiejne og zone regeloverholdelse

Nægter en elev at følge underviserens instruks på håndhygiejne eller zoneadfærd, hjemsendes eleven for resten af dagen og registreres som ulovligt fraværende fra hjemsendelsestidspunktet. Nægter en elev at følge underviserens påbud om hjemsendelse, kontaktes pædagogisk leder.    Se mere

 

 

Hvornår skal man blive hjemme som elev/medarbejder?

Jeg har symptomer på covid-19     Se mere 

Udviser man symptomer på Covid-19 skal man blive hjemme indtil 48 timer efter endt symptomer. Kontakt egen læge med henblik på test.

 

Jeg er testet positiv, men har ingen symptomer

Bliver man testet positiv og er symptomfri, skal man blive hjemme i 7 dage efter testen, hvorefter man anses som smittefri.

 

Jeg er nær kontakt til en som er testet positiv for covid-19

En medarbejder/elev der er nær kontakt til en person, som er testet positiv for Covid-19, skal betragte sig selv som mulig positiv og gå i selvisolation med henblik på at blive testet. Læs mere her. Ved negativ test skal du møde på arbejde.

Når du møder på arbejde, skal du udvise ekstra høj grad af påpasselighed med hensyn til hygiejne og afstand så længe du fortsat er nær kontakt (dvs. indtil 48 timer efter symptomophør hos den covid-19 ramte).
Brug af mundbind/visir anbefales når afstand på 2 meter ikke kan opretholdes. Ved brug af toiletter skal du spritte toiletbræt og håndtag af efter endt brug. Læs mere om hvad det betyder at være ekstra opmærksom på hygiejne her (side 5).

 

 

Jeg er tæt på en person som er mistænkt for covid-19

En symptomfri medarbejder/elev, som er nær en person, som mistænkt for covid-19, men som endnu ikke er testet positiv, skal fremmøde på skolen. Du skal udvise ekstra høj grad af påpasselighed med hensyn til hygiejne og afstand. Brug af mundbind/visir anbefales når afstand på 2 meter ikke kan opretholdes. Ved brug af toiletter skal du spritte toiletbræt og håndtag af efter endt brug. Læs mere om hvad det betyder at være ekstra opmærksom på hygiejne her (side 5).

 

Almindelige regler vedr. sygemelding er gældende.

 

Hvornår har vi et smitteudbrud?

Der er først tale om et smitteudbrud, hvis flere elever eller medarbejdere, som ikke har været i nær kontakt, bliver smittet. Tilfælde med enkelte smittede i en gruppe, som har være meget eller tæt sammen, er ikke i sig selv nok til at udgøre et smitteudbrud.

 

Hvornår lukker vi en afdeling pga. smitteudbrud?

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man f.eks. lukker en hel afdeling eller institution, fordi enkelte elever eller medarbejdere er smittet, da smitten kan være sket andre steder.  Se mere 

 

Hvad gør vi ved et smitteudbrud?

Ledelsen træffer beslutning om omfanget af foranstaltninger i samråd Styrelsen for Patientsikkerhed.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, træffe beslutning om, at afdelingen/institutionen lukkes helt eller delvist, eller at der ikke optages nye elever i en nærmere angivet periode. Under lukningen tages de foranstaltninger, som Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder af hensyn til smitterisikoen.

 

Vedr. generelle lønmodtagerrettigheder i forbindelse med covid-19 kan du læse mere på Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside.

 

Vedr. information omkring covid-19, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside

25 august

Opdatering 

Vurdering af tætte kontakter ved smittetilfælde

Af materialet fra 29. maj 2020 var det anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.  

I det nye opdaterede materiale fra 25 august 2020 anbefales det, at:

  1. Hvis der er holdt 1 meters afstand: Der igangsættes konkretet vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede - både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer. 

  2. Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med retningslinjerne: Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.   

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Hvis der opstår tvivl, kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

( Udvalgt fra sundhedsstyrelsen.dk d. 11.marts 2020 )

Information om coronavirus-epidemien 

Følgende er oversættelser af Sundhedsstyrelsens informationer om Coronavirus epidemien (fra sst.dk) – i forenklet version.

 

Dansk tekst der er brugt til oversættelsen.

Tekst/lyd:                                      

 

Tyrkisk om Coronavirus           

Lyd tyrkisk: https://soundcloud.com/mortenso/tyrkisk-corona-information

 

 

Farsi om Coronavirus               

Lyd farsi: https://soundcloud.com/mortenso/farsi-corona-information

 

 

Arabisk om Coronavirus   
Lyd arabisk:https://soundcloud.com/mortenso/mohammed-khalil-om-coronavirus-2020-audio-2020-03-12-10-32-37

 

 

Bosnisk om Coronavirus

Ingen bosnisk lyd endnu.

 

Tamilsk om Coronavirus           

Lyd tamilsk: https://soundcloud.com/mortenso/tamilsk-information-om-coronavirus

 

 

Tigrinya om Coronavirus

Ingen lyd tigrinya endnu. 

 

Somalisk om Coronavirus         

Lyd somalisk: https://soundcloud.com/mortenso/somalisk-corona

 

 

Russisk om Coronavirus       

Lyd russisk: https://soundcloud.com/mortenso/russisk-corona-information

 

 

Polsk om Coronavirus

Lyd polsk https://soundcloud.com/mortenso/corona-information-polsk-lydfil

 

Ingen tekst serbo-kroatisk (endnu).

Lyd serbo-kroatisk: https://soundcloud.com/mortenso/serbokroatiskbosnisk-information-om-coronavirus

 

Kurdisk kumanci om Coronavirus 

Lyd kurdisk kumanci https://soundcloud.com/mortenso/kurdisk-kumanci-info-om-corona-danmark

 

Desværre ingen grønlandsk oversættelse, men her link til landslægen på Grønland

 

Fransk om coronavirus

 

Lyd urdu https://soundcloud.com/mortenso/urdu-lydfil-om-coronavirus-danmark
 

 

/20.03.20

 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram

KONTAKT

Randers 
Engboulevarden 30
8960 Randers SØ
tlf:  86 41 82 00

mail@fguoj.dk

EAN 5798000561724

CVR 39815478

Randers 

Dalagervej 6, Virring

8960 Randers SØ

Randers 

Brusgårdsvej 17

8960 Randers SØ

Norddjurs

Grenå

Åstruphegnet 25,

8500 Grenå

 

Favrskov

Hadsten 
Østergade 6
8370 Hadsten

 

Syddjurs

Ryomgård
Vestergade 67
8550 Ryomgård

 

© 2019 Multimedie, Randers