IDENTITET OG MEDBORGERSKAB

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag.

Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere i det danske samfund. Faget inddrager temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at afdække aktuelle udfordringer og dilemmaer. Emnerne skal have relevans for de unges muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.