Er du vores nye underviser i køkkenet på Engboulevarden?

Elsker du at gøre en forskel for unge, som er på vej mod uddannelse eller job? Har du masser af power? Brænder du for vores målgruppe? Har du har tålmodighed og begej-stres af både de store og små udviklingstrin? Får du energi af at samarbejde med elever og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er plads til opfindsomhed i undervisningen? Så er det lige dig, vi mangler i vores team i Randers.

Om stillingen

Du vil indgå i et team som ser individet og potentialet i hver elev – læser deres behov og lytter til deres drømme – hjælper dem med at finde den rette vej med udgangspunktet i den autentiske produktion på værkstedet.

Vi søger:

 • En relationel stærk fagunderviser med en baggrund indenfor mad og ernæring.
 • Du skal være uddannet indenfor gastronomi eller have lignende erfaring.
 • Pædagogisk og/eller undervisningserfaring med FGU’s målgruppe vægtes ligeledes me-get højt.

Du skal:

 • kunne planlægge og udføre praktisk undervisning i tilknytning til værkstedets produktions- og serviceopgaver.
 • være klar på at undervisningen både rummer udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • samarbejde tæt med værkstedets anden fagunderviser, almenundervisere og vejleder.
 • have fokus på elevens individuelle mål fra elevens forløbsplan.
 • afvikle forløbssamtaler, herunder opfølgning på elevers trivsel og udvikling.
 • arbejde kontinuerligt med elevernes progression.
 • undervise elever på skolens køkkenværksted.

Personligt er du:

 • ressourceperson som har positive forventninger, stor tålmodighed og empati.
 • god til at skabe kontakt og relationer til vores elever på en respektfuld, anerkendende og tillidsskabende måde.
 • holdspiller som ser styrken i at arbejde i læringsfællesskaber.
 • netværker som finder det interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Vi tilbyder:

 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • en arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Du bliver en del af et tværfagligt læringsfællesskab med fagunderviser, almenundervisere og vejleder.

Ansøgning, ansættelse mm.

 • Send din ansøgning til
  job@fguoj.dk
 • Tiltrædelse 1/8 2024
 • Ansøgningsfrist 24. juni 2024
  Vi anbefaler dog, at du sender din ansøgning hurtigst muligt. Udover din ansøgning bedes du medsende CV og evt. eksamensbevis(er) – gerne det hele i én samlet fil.
 • Samtaler afholdes 26. juni
  Umiddelbart efter samtalen vil vi indhente referencer. 
 • Løn og ansættelsesvilkår:
  Fastansættelse 30 t/ugen
  Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst
  Løn i henhold til gældende overenskomst
 • Hovedarbejdssted
  FGU Østjylland, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ.  
  Tjenestested er FGU Østjylland  
 • Har du spørgsmål?
  Du kan henvende dig til
  Afdelingsleder (Spørgsmål til stillingen)
  Stine Ø. Uhre-Olsen tlf: 2532 6057

  Afdelingsleder (Spørgsmål til stillingen)
  Mads W. Rasmussen tlf: 2965 6171

  HR-ansvarlig (Spørgsmål til ansættelsesforhold)
  Poul Bernth Jensen tlf: 6012 5591

Om os og FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU). FGU Østjylland dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Der er to afdelinger i Randers, samt en afdeling i henholdsvis Grenå, Ryomgård og Hadsten.