Er du vores nye SPS- og ordblindevejleder på Engboulevarden?

Er du uddannet ordblindevejleder/ ordblindeunderviser eller har lignende kompetencegivende uddannelse, erfaring indenfor LST, læsevejledning og/eller SPS-ansøgninger, så er det lige dig, vi mangler.

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver er:

 • Vejledende læsescreeninger af nye elever.
 • Ordblindetest, bestilling af kompenserende IT og instruktion i brug af kompenserende IT.
 • Mulighed for undervisning af EGU-elever i tæt samarbejde med kollega.
 • Ressourceperson i forhold til at medvirke til at skabe et ordblindevenligt lærings-miljø igennem:.
  • vejledning og undervisning af kolleger
  • deltagelse i værkstedsundervisningen, f.eks. ifm. co-teachingforløb
 • Administrere ansøgninger og timer i SPSA.
 • Dokumentere dit arbejde i diverse systemer.
 • Samarbejde med ledere og undervisere på afd. Engboulevarden samt de to øvrige SPS-ressourcepersoner i institutionen.

Dine kompetencer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse såsom ordblindevejleder/ordblindelærer/læsevejleder med kompetencer og erfaring indenfor ordblindeundervisning og screening, og også gerne med erfaring indenfor læsevejledning og SPS-ansøgninger.
 • Du skal have lyst til at dele din viden med kolleger og ledere, så vi alle bliver bedre til at skabe de bedste læringsbetingelser for de unge.
 • Det er en fordel, at du har kendskab til målgruppen og forstår at motivere unge, der ofte har dårlige skoleerfaringer med i bagagen på en respektfuld, anerkendende og tillidsskabende måde.
 • Du er engageret og relationsstærk
 • Du skal kunne strukturere dine arbejdsopgaver på en større afdeling og her være god til at kommunikere ud.
 • Du kan arbejde selvstændigt, men forstår vigtigheden i at samarbejde med kolleger, forældre og andre interne og eksterne samarbejdspartnere om at skabe de bedste rammer for de unge.
 • Du besidder evnen til at være nærværende og udviser tillid, empati, stor tålmodighed i relationen til elever, kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du har interesse og engagement i forhold til at være med i udviklingen af FGU, herunder at være fleksibel og åben for skift og forandringer i dine arbejdsopgaver.

Vi tilbyder:

 • En udfordrende, udviklingsorienteret og spændende stilling i en forholdsvis ny skoleform.
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
 • Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen.
 • Du bliver en del af tværfaglige læringsfællesskaber med værkstedsundervisere, almenundervisere og vejledere, hvor elevens udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer er omdrejningspunktet for vores virke
 • Du vil få dygtige sparringspartnere i vores SPS- og ordblindevejlederteam, der servicerer de andre afdelinger under FGU Østjylland.

 

Ansøgning, ansættelse mm.

 • Send din ansøgning til
  job@fguoj.dk
 • Ansøgningsfrist 19/4 2024
  Vi anbefaler dog, at du sender din ansøgning hurtigst muligt. Udover din ansøgning bedes du medsende CV og eksamensbevis(er) – gerne det hele i én samlet fil.
 • Tiltrædelse hurtigst muligt
  Senest 1/6 2024
 • Samtaler afholdes 25/4 2024
  Umiddelbart efter samtalen vil vi indhente referencer. 
 • Løn og ansættelsesvilkår:
  Fastansættelse 37 t/ugen
  Ansættelse hurtigst muligt
  Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst
  Løn i henhold til gældende overenskomst
 • Hovedarbejdssted
  FGU Østjylland, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ.  
  Tjenestested er FGU Østjylland  
 • Har du spørgsmål?
  Du kan henvende dig til
  Afdelingsleder (Spørgsmål stillingens overordnede indhold)
  Stine Østergaard tlf: 25326057

  SPS- og ordblindevejleder (Spørgsmål stillingens faglige indhold)
  Julie Skibelund tlf: 41802586

  HR-ansvarlig (Spørgsmål til ansættelsesforhold)
  Poul Bernth Jensen: 60125591

Om os og FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU). FGU Østjylland dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Der er to afdelinger i Randers, samt en afdeling i henholdsvis Grenå, Ryomgård og Hadsten.