GENOPSLAG: Er du vores nye SPS- og ordblindevejleder? Brusgård og Hadsten

Er du en engageret og relationsstærk SPS- og ordblindevejleder, med kompetencer indenfor ordblindeundervisning, meget gerne med erfaring indenfor SPS-ansøgninger og læsevejledning, så er det lige dig, som vi mangler.

Om stillingen

Du vil indgå i et team som ser individet og potentialet i hver elev – læser deres behov og lytter til deres drømme – hjælper dem med at finde den rette vej med udgangspunktet i den autentiske produktion på værkstedet.

Dine arbejdsopgaver:

 • Vejledende læsescreeninger af nye elever.
 • Ordblindetest, bestilling af kompenserende IT og instruktion i brug af kompenserende IT.
 • Ressourceperson i forhold til at medvirke til at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø igennem:
  1: vejledning og undervisning af kolleger
  2: deltagelse i værkstedsundervisningen, f.eks. ifm. co-teachingsforløb.
 • Administrere ansøgninger og timer i SPSA
 • Dokumentere dit arbejde i diverse systemer
 • Du vil blive ansat med base på Brusgård, men skal også servicere afdelingen i Hadsten. Da der skal forventes ugentlig arbejdstid på begge afdelinger, er det nødvendigt, at du har kørekort og egen bil.
 • Samarbejde med ledere og undervisere på de to afdelinger.

Dine kompetencer:

 • Du skal have kompetencer og erfaring indenfor ordblindeundervisning og meget gerne have erfaring indenfor SPS-ansøgninger og læsevejledning.
 • Du skal have lyst til at dele din viden med kolleger og ledere, så vi alle bliver bedre til at skabe de bedste læringsbetingelser for de unge.
 • Det er en fordel, at du har kendskab til målgruppen og forstår at motivere unge, der ofte har dårlige skoleerfaringer med i bagagen.
 • Du skal kunne strukturere dine arbejdsopgaver på to afdelinger og her være god til at kommunikere ud til afdelingerne.
 • Du kan arbejde selvstændigt, men forstår vigtigheden i at samarbejde med kolleger, forældre og andre interne og eksterne samarbejdspartnere om at skabe de bedste rammer for de unge.
 • Du besidder evnen til at være nærværende og udviser tillid i relationen til elever, kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du har interesse og engagement i forhold til at være med i udviklingen af FGU, herunder at være fleksibel og åben for skift og forandringer i dine arbejdsopgaver.

Personligt er du,

 • ressourceperson som har positive forventninger, stor tålmodighed og empati.
 • god til at skabe kontakt og relationer til vores elever på en respektfuld, anerkendende og tillidsskabende måde.
 • teamspiller som ser styrken i at arbejde i læringsfællesskaber.
 • netværker som finder det interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling i en forholdsvis ny organisation
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
 • Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen.
 • Du bliver en del af tværfaglige teams med værkstedsundervisere, almenundervisere og vejledere.
 • Du vil få dygtige sparringspartnere i vores SPS- og ordblindevejlederteam, der servicerer de andre afdelinger under FGU Østjylland.

Ansøgning, ansættelse mm.

Om os og FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU). FGU Østjylland dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Der er to afdelinger i Randers, samt en afdeling i henholdsvis Grenå, Ryomgård og Hadsten.