Underviser til Transport- og logistik, Engboulevarden

Vi søger en dygtig og relationsstærk fagunderviser til vores Transport -og logistikværksted.

Elsker du at gøre en forskel for unge, som er på vej mod uddannelse eller job? Har du masser af power? Brænder du for vores målgruppe? Har du har tålmodighed og begejstres af både af de store og små udviklingstrin? Får du energi af at samarbejde med elever og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er plads til opfindsomhed i undervisningen? Så er det lige dig, vi mangler i vores team i Randers.

Vi har stor elevsøgning til vores Transport og Logistikværkstedet og søger derfor endnu en dygtig og relationsstærk fagunderviser.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 

Du vil indgå i et team som ser individet og potentialet i hver elev – læser deres behov og lytter til deres drømme – hjælper dem med at finde den rette vej med udgangspunktet i den autentiske produktion på værkstedet.

Vi søger:

En fagunderviser indenfor håndværksfagene lager-, logistisk-, transport, servicebranchen eller lign. Du skal enten være uddannet eller have tilsvarende erfaring.

Du skal,

 • undervise elever på skolens Transport -og logistikværksted.
 • kunne planlægge og udføre praktisk undervisning i tilknytning til værkstedets produktions- og serviceopgaver.
 • være klar på at undervisningen både rummer udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • samarbejde tæt med værksteds anden fagunderviser, almenundervisere og vejleder.
 • have fokus på elevens individuelle mål fra elevens forløbsplan.
 • afvikle forløbssamtaler, herunder opfølgning på elevers trivsel og udvikling.
 • arbejde kontinuerligt med elevernes progression.
 • være opsøgende, iværksætte og følge op på erhvervstræning og kombinationsforløb

Personligt er du,

 • ressourceperson som har positive forventninger, stor tålmodighed og empati.
 • god til at skabe kontakt og relationer til vores elever på en respektfuld, anerkendende og tillidsskabende måde.
 • teamspiller som ser styrken i at arbejde i læringsfællesskaber.
 • netværker som finder det interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Vi tilbyder,

 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • en arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du bliver en del af et tværfagligt læringsfællesskab med fagundervisere, almenunderviser og vejleder.

Ansøgningsfrist, vilkår mm.
Se faktaboks øverst.
Send din ansøgning til mail@fguoj.dk

Du kan henvende dig til afdelingsleder Karina Dittmer (tlf.nr. 21248662) eller HR-ansvarlig Poul Jensen (tlf. nr. 6012 5591), hvis du har spørgsmål.

Umiddelbart efter samtalen, vil vi indhente referencer.

Om os og FGU
FGU Østjylland er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.

Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste for- udsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU)

FGU Østjylland ledes og drives ud fra et værdibaseret afsæt. Vi er i alt 120 engagerede medarbejdere og 500 årselever.