Er du vores nye underviser til værkstedet Landbrug på Brusgård?

Ved FGU Østjylland søger vi en fuldtidsunderviser til undervisning på PGU-værkstedet Landbrug på Brusgård.

Vi søger en underviser med faglig viden samt stor erfaring indenfor arbejdet med dyrkning af marker samt drift af et mindre landbrug.

Vi forventer, at du har praktisk erfaring med markdrift- måske har du også erfaring som driftsleder.

Det er endvidere en fordel, hvis du også har erfaring med pædagogisk arbejde med unge mennesker.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Dine opgaver

 • Du skal varetage praktisk undervisning samt praksisrettet teoriundervisning på landbrugsværkstedet.
 • Du vil skulle hjælpe til med den daglige pasning og pleje af gårdens dyr (grise, køer og får).
 • Du vil have primæransvar for driften omkring markerne.
 • Du skal være kontaktlærer for halvdelen af eleverne på Landbrug og dyrehold (ca. 10 -12 elever) og følge op på uddannelses- eller beskæftigelsesmål.
 • Sammen med den nuværende PGU-underviser skal du undervise i faget PASE (privat økonomi, arbejdslære, samarbejds- og erhvervslære).

Dine kompetencer

Vi forventer,

 • at du har en velfunderet viden og solid erfaring indenfor arbejdet med markdrift og dyrkning af marker.
 • at du har en faglig uddannelse indenfor landbrug eller skovbrug.
 • at du brænder for at arbejde med unge mennesker, som ikke går den lige vej i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
 • at du har øje for elevens læring både er den personlige, den sociale og den faglige læring.
 • at du er fagligt engageret og har erfaring med undervisning samt pædagogisk arbejde.

Vi ser gerne,

 • at du har en pædagogisk uddannelse.
 • at du besidder gode relationskompetencer.
 • at du har gode it-færdigheder og er sikker i at begå dig i it-administrative systemer.
 • at du går nysgerrigt og åbent ind i det kollegiale samarbejde.

Du skal være indstillet på,

 • at du skal indgå aktivt i et læringsfællesskab med almenundervisere omkring planlægning af helhedsorienteret- og praksisnær undervisning.
 • at du selv skal udvikle undervisning fra bunden.
 • at du skal bidrage ind i vikardækning på tværs af afdelingens værksteder.
 • at planlægge og undervise i individuelt tilrettelagte forløb, som tilpasses den enkelte elevs behov.

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads, der er kendetegnet ved forskellige fagligheder.
 • naturskønne omgivelser og gode rammer for udeundervisning i marken.
 • en arbejdsplads med forandringshastighed og fortsatte udviklingsmuligheder.
 • en arbejdsplads, der sætter fællesskabet i fokus.
 • en arbejdsplads, hvor du vil møde dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer.
 • mulighed for kollegial sparring og støtte i forhold til kerneopgaver omkring undervisningen.

Send din ansøgning til
mail@fguoj.dk

Ansøgningsfrist
D. 30. juni 2023

Vi anbefaler dog, at du sender din ansøgning hurtigst muligt via e-mail til mail@fguoj.dk.
Udover din ansøgning bedes du medsende CV og eksamensbevis(er) – gerne det hele i én samlet PDF-fil.

Samtaler
Vi indkalder til samtaler løbende, når vi modtager ansøgninger.
Med til samtalen sidder afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, teamkoordinator for landbrug samt TR-repræsentant.

Tiltrædelse
Snarest muligt

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønnes i henhold til overenskomsten

Adresse
Brusgårdsvej 17
8960 Randers SØ


Har du spørgsmål til løn, ferie eller andre ansættelsesforhold, kan du henvende dig til afdelingsleder Thea Kirk på tlf.: 61 96 06 32 eller mail: tsk@fguoj.dk.

Har du spørgsmål til landbruget, kan du henvende dig til Teamkoordinator for landbruget Jan Johnsen på tlf.: 41 80 25 94 (mandag, onsdag og fredag mellem kl. 8.00 -12.00).


Om os

FGU Østjylland er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.

Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

FGU Østjylland ledes og drives ud fra et værdibaseret afsæt.
Vi er i alt 110 engagerede medarbejdere og 500 årselever.

Læs og se mere: